Üretim & Arge

Novelfarma, inovatif Ar-Ge çalışmalarını desteklemektedir. İnovatif Ar-Ge çalışmalarında ana hedef kaliteli ürün, etkili-güvenli tedavi, kolay kullanım, sürdürülebilir ve ekonomik üretimdir. Bu nedenle öncelikle lab-scale deneme yapılarak formülasyonun uygulanabilirliği test edilir. Daha sonra pilot ölçekli üretimlerle sürdürülebilir üretim aşaması kontrol edilir. Bu aşamalarda aynı zamanda geçimlilik, permeabilite, feeding tube testi, çözünürlük, dağılma, stabilite gibi çalışmalar eksiksiz olarak tamamlanır. Gerekli olan durumlarda biyoeşdeğerlik veya biyoyararlanım çalışmaları yapılır.

Novelfarma Ar-Ge’den üretim aşamasına kadar her safhada data integrity’ye önem vermektedir. Bu nedenle Ar-Ge’sinde dahi Empower kullanmaktadır. Böylece başlangıçtan itibaren tüm veriler kayıt altına alınarak korunmaktadır.

Tüm temel dozaj formlarının üretimi dünya standartlarındaki "Güncel İyi Üretim Uygulamaları (cGMP)" kurallarına uygunluk içinde yapılmaktadır.