Klinik Araştırmalar

Yeni bir ilacın klinik olarak etkili ve güvenli olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla klinik araştırmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmalar, yeni ilaçları denemeyi kabul eden gönüllüler (sağlıklı gönüllüler ve hastalar) sayesinde mümkün olabilmektedir. Tüm ilaçlar, ilacın etkililiği ve güvenliliği hakkında ön bilgi elde etmek ve sürekli kullanmaya uygun ilaçları bulmaya ve ilerletmeye yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen küçük ölçekli çalışmalar ile klinik sürece giriş yapılır. Bu küçük çalışmalardan olumlu sonuç alınması durumunda daha geniş ve kapsamlı çalışmalar yürütülür.

Bu bağlamda Novelfarma özellikle dünyada daha az çalışılan yetim ürünler konusunda klinik çalışmalar yürütmektedir.